جدول توزیع مدال
رتبهکشور    
1 چین 107 81 51  239
2 بریتانیا 64 39 44  147
3 اوکراین 41 37 39  117
4 آمریکا 40 44 31  115
5 استرالیا 22 30 29  81
6 آلمان 18 25 14  57
7 هلند 17 19 26  62
8 برزیل 14 29 29  72
9 ایتالیا 10 14 15  39
10 لهستان 9 18 12  39
...          
15   ایران 8  9  7  24
جدول زمانبندی رقابت ها
پنجشنبه 18 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
دو و میدانی یونس سیفی پور مقدماتی  17:35 کسب رتبه پنجم
دو و میدانی سامان پاکباز فینال 18:10  کسب مدال نقره
شنا شاهین ایزدیار مقدماتی  17:51 کسب رتبه هفتم و صعود
فوتبال هفت نفره مردان تیم ملی ایران گروهی 16:15  پیروزی مقابل آرژانتین
جمعه 19 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
بسکتبال با ویلچر مردان تیم ملی ایران  گروهی  01:30  پیروزی مقابل آلمان
شنا شاهین ایزدیار فینال 01:35 کسب رتبه هشتم
تیراندازی ساره جوانمردی  مقدماتی 17:00  صعود به فینال
تیراندازی عالیه محمودی مقدماتی 17:00 صعود به فینال
تیراندازی سمیرا ارم مقدماتی 17:00 صعود به فینال
شنا شاهین ایزدیار مقدماتی 17:42 کسب رتبه چهارم
جودو سید امید نوری جعفری 1/16 17:59 صعود به یک هشتم
جودو سید امید نوری جعفری 1/8 18:58 شکست
تیراندازی عالیه محمودی فینال 19:15 کسب رتبه هشتم
تیراندازی ساره جوانمردی فینال 19:15  کسب مدال طلا
بسکتبال با ویلچر مردان تیم ملی ایران  گروهی  19:15  شکست مقابل بریتانیا
تیراندازی مهدی زمانی مقدماتی 19:45 کسب رتبه بیست و چهارم
جودو سید امید نوری جعفری شانس مجدد 20:15 پیروزی و صعود
فوتبال هفت نفره مردان تیم ملی ایران گروهی 23:15 تساوی مقابل ترکیه
شنبه 20 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
جودو سید امید نوری جعفری رده بندی 01:00 شکست و عدم کسب مدال
دو و میدانی مریم سلطانی فینال 01:03 کسب رتبه هفتم
تیر و کمان ابراهیم رنجبر مقدماتی 16:30   کسب رتبه یک و صعود
تیر و کمان غلامرضا رحیمی مقدماتی 16:30 کسب رتبه پنج و عدم صعود
تیر و کمان محدثه کهنسال مقدماتی 16:30 عدم صعود 
تیر و کمان-میکس تیمی ریکرو تیم ملی ایران مقدماتی 16:30 صعود
دو و میدانی علی محمد یاری فینال 17:30 حذف 
دو و میدانی علیرضا قلعه ناصری فینال 17:30  کسب مدال نقره
جودو حمزه ندری 1/32 17:30  صعود
جودو حمزه ندری 1/8 18:33 شکست و راهیابی به شانس مجدد
جودو حامد علیزاده 1/32 19:00 کسب رتبه پنج و صعود 
دو و میدانی احمد اجاقلو مقدماتی 19:20  کسب رتبه پنج و صعود به فینال
تیراندازی معصومه خدابخشی مقدماتی 19:45  کسب رتبه چهارده و عدم صعود
جودو حامد علیزاده 1/32 20:00 شکست و راهیابی به شانس مجدد
جودو حامد علیزاده 1/32 20:40 شکست و حذف 
جودو حمزه ندری 1/8 20:45 پیروزی و صعود
والیبال نشسته زنان تیم ملی ایران گروهی 21:30 شکست مقابل آمریکا
تیر و کمان هادی نوری مقدماتی 22:30  کسب رتبه سه و صعود
تیر و کمان سمیه عباسپور مقدماتی 22:30  کسب رتبه دو و صعود
تیر و کمان مجید کاکوش مقدماتی 22:30 کسب رتبه هفت
تیر و کمان-میکس تیمی کامپوند تیم ملی ایران مقدماتی 22:30 کسب رتبه یک و صعود
بسکتبال تیم ملی ایران گروهی 23:15  شکست مقابل آمریکا
وزنه برداری حمزه محمدی فینال 23:30  کسب رتبه چهار
فوتبال هفت نفره مردان تیم ملی ایران گروهی 23:45  پیروزی مقابل آمریکا
یکشنبه 21 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
دو و میدانی هاشمیه متقیان فینال 00:55  کسب رتبه چهار
جودو حمزه ندری رده بندی 01:58 شکست و عدم کسب مدال
والیبال نشسته مردان تیم ملی ایران گروهی 02:00  پیروزی مقابل چین
فوتبال پنج نفره مردان تیم ملی ایران گروهی 16:30  پیروز مقابل مراکش
دو و میدانی محسن کائیدی فینال 17:33  کسب مقام پنجم
دو و میدانی سیامک صالح فرج زاده فینال 17:35 کسب مقام ششم
تیر و کمان-میکس تیمی ریکرو تیم ملی ایران 1/8 17:45  صعود به یک چهارم
دو و میدانی احمد اجاقلو فینال 18:15  کسب رتبه هشتم
دو و میدانی حمید اسلامی مقدماتی 19:50  حذف
بسکتبال با ویلچر مردان تیم ملی ایران گروهی 22:45  شکست مقابل برزیل
تیر و کمان-میکس تیمی ریکرو تیم ملی ایران 1/4 22:55  صعود به نیمه نهایی
دوشنبه 22 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
تیر و کمان- میکس تیمی ریکرو تیم ملی ایران نیمه نهایی 00:10 صعود به فینال
تیر و کمان- میکس تیمی ریکرو تیم ملی ایران فینال 01:25 کسب مدال نقره
فوتبال هفت نفره مردان تیم ملی ایران گروهی 17:30 پیروزی مقابل هلند
والیبال نشسته بانوان تیم ملی ایران گروهی 17:30  پیروزی مقابل رواندا
تیر و کمان- میکس تیمی کامپوند تیم ملی ایران 1/8 17:45 شکست مقابل کره جنوبی
دو و میدانی سجاد محمدیان فینال 18:30 کسب مدال نقره
بسکتبال با ویلچر تیم ملی ایران گروهی 21:30 پیروزی مقابل الجزایر
وزنه برداری مجید فرزین فینال 23:30 کسب مدال طلا
سه شنبه 23 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
دو و میدانی عبدالله طاهری فینال 01:04 کسب مدال نقره
دو و میدانی محمد خالوندی فینال 01:04 کسب مدال طلا
دو و میدانی مهران نکویی فینال 01:10 کسب رتبه چهارم
دو و میدانی محسن حسینی پناه فینال 01:10 کسب رتبه پنجم
والیبال نشسته مردان تیم ملی ایران گروهی 04:25 پیروزی مقابل بوسنی
فوتبال پنج نفره مردان تیم ملی ایران گروهی 16:30  تساوی
وزنه برداری سیدحامد صلحی پور فینال 17:30  حذف
تیر و کمان غلامرضا رحیمی 1/16 17:45  صعود به یک هشتم
تیر و کمان ابراهیم رنجبر 1/16 18:15  صعود به یک هشتم
دو و میدانی علی الفت نیا فینال 18:25  کسب مقام نهم
دو و میدانی پیمان نصیری فینال 18:30  کسب مدال برنز
تیر و کمان غلامرضا رحیمی 1/8 22:45  صعود به یک چهارم
تیر و کمان ابراهیم رنجبر 1/8 23:15  صعود به یک چهارم
وزنه برداری سامان رضی فینال 23:30  کسب رتبه چهارم
چهارشنبه 24 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
تیر و کمان غلامرضا رحیمی 1/4 00:30 صعود به نیمه نهایی
تیر و کمان ابراهیم رنجبر 1/4 00:45 صعود به نیمه نهایی
تیر و کمان غلامرضا رحیمی نیمه نهایی 01:30 صعود به فینال
تیر و کمان ابراهیم رنجبر نیمه نهایی 01:30 شکست و صعد به رده بندی
دو و میدانی محمد فتحی فینال 01:30 کسب مقام چهارم
تیر و کمان ابراهیم رنجبر رده بندی 02:00 کسب مدال برنز
تیر و کمان غلامرضا رحیمی فینال 02:15 کسب مدال طلا
 قایقرانی  شهلا بهروزی راد  مقدماتی  17:15 مقام دهم و صعود به نیمه نهایی
وزنه برداری علی صادق زاده فینال 17:30  کسب مدال برنز
دو و میدانی علیرضا مختاری فینال 17:35  کسب رتبه چهارم
دو و میدانی اسدالله عظیمی فینال 17:35  کسب مدال برنز
 قایقرانی  شهلا بهروزی راد  نیمه نهایی  18:15 کسب رتبه پنجم و حذف
دو و میدانی سجاد نیک پرست فینال 18:32  کسب مدال نقره
تیر و کمان هادی نوری 1/16 19:15  پیروزی و صعود
تیراندازی ساره جوانمردی مقدماتی 19:30 کسب رتبه سوم و صعود به فینال
والیبال نشسته بانوان تیم ملی ایران گروهی 21:30  شکست مقابل چین
دوچرخه سواری بهمن گلبارنژاد فینال 21:42  کسب رتبه چهاردهم
تیراندازی ساره جوانمردی فینال 22:15 کسب مدال طلا
وزنه برداری سیامند رحمان فینال 23:30  کسب مدال طلا
تیر و کمان هادی نوری 1/8 23:30 شکست و حذف
پنجشنبه 25 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
فوتبال هفت نفره مردان تیم ملی ایران نیمه نهایی -02:30 پیروزی و صعود به فینال
والیبال نشسته مردان تیم ملی ایران گروهی 04:00 پیروزی مقابل اوکراین
تیر و کمان محدثه کهنسال 1/16 17:00 پیروزی و صعود به یک هشتم
بسکتبال با ویلچر مردان تیم ملی ایران تعیین رتبه 17:00 کسب رتبه دهم
دو و میدانی جواد حردانی فینال 18:15 کسب مدال برنز
تیر و کمان زهرا نعمتی 1/16 20:15 صعود به یک هشتم
والیبال نشسته بانوان تیم ملی ایران تعیین رتبه 23:00 پیروزی و کسب مقام پنجم
تیر و کمان محدثه کهنسال یک هشتم 23:00 شکست و حذف
جمعه 26 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
تیر و کمان زهرا نعمتی 1/8 00:15 پیروزی و صعود به یک چهارم
دو و میدانی محسن کائیدی فینال 01:05 کسب مدال برنز
تیر و کمان زهرا نعمتی 1/4 01:05 صعود به نیمه نهایی
تیر و کمان زهرا نعمتی فینال 02:15 کسب مدال طلا
فوتبال پنج نفره مردان تیم ملی ایران نیمه نهایی 03:30 پیروزی و صعود به فینال
دو و میدانی جلیل باقری فینال 17:40 کسب مقام ششم
دو و میدانی حامد امیری فینال 17:40 کسب مدال نقره
تیر و کمان سمیه عباسپور 1/8 18:30 پیروزی و صعود به یک چهارم
تیر و کمان سمیه عباسپور 1/4 19:30 پیروزی و صعود به نیمه نهایی
تیر و کمان سمیه عباسپور نیمه نهایی 20:00 شکست و رفتن به رده بندی
تیر و کمان سمیه عباسپور رده بندی 20:15 کسب مقام چهارم
تیر و کمان مجید کاکوش 1/8 23:50 پیروزی و صعود به یک چهارم
شنبه 27 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
فوتبال هفت نفره مردان تیم ملی ایران فینال 00:30 کسب مدال نقره
دو و میدانی بتول جهانگیری فینال 01:03 کسب رتبه ششم
تیر و کمان مجید کاکوش 1/4 01:10 شکست و حذف
والیبال نشسته مردان تیم ملی ایران نیمه نهایی 04:00 پیروزی و صعود به فینال
دوچرخه سواری بهمن گلبارنژاد فینال 17:15  از رسیدن به خط پایان بازماند
دو و میدانی جاوید احسانی شکیب فینال 17:33  کسب مدال برنز
یکشنبه 28 شهریور
رشتهمسابقه‎دهندهمرحلهساعتنتایج
فوتبال پنج نفره مردان تیم ملی ایران فینال 00:30 کسب مدال نقره
والیبال نشسته مردان تیم ملی ایران فینال 19:30  کسب مدال طلا