والیبال

لیگ برتر والیبال

پلی آف

    1st 2nd 3rd 4th 5th  

پیکان تهران

خاتم اردکان

3

1

25

18

25

20

21

25

25

21

 

11/20

15:00

شهرداری ارومیه

کاله مازندران

3

21

25

25

17 

25

21

25

22

 

11/20

16:00

بانک سرمایه

شهرداری تبریز

3

2

25

22

24

26

23

25

25

16

15

13

11/20

17:00

سایپا

متین ورامین

3

1

25

21

21

25

25

23

25

16

 

11/20

19:00

خاتم اردکان

پیکان تهران

1

3

19

25

16

25

25

19

24

26

 

11/27

16:00

شهرداری تبریز

بانک سرمایه

0

3

14

25

18

25

20

25

   

11/27

16:00

متین ورامین

سایپا

3

0

25

23

26

24

25

13

   

11/27

16:00

کاله مازندران

شهرداری ارومیه

3

1

25

23

20

25

25

20

25

20

25

21

11/27

16:00

شهرداری ارومیه

کاله مازندران

3

2

22

25

23

25

25

19

25

23

15

10

12/01

16:00

سایپا

متین روامین

3

2

25

21

16

25

18

25

25

23

15

13

12/01

16:00

جدول لیگ والیبال

 

  تیم بازی امتیاز
1  بانک سرمایه  22  55
2  پیکان تهران  22  53
3  شهرداری ارومیه  21  42
4  سایپا  22  36
5  متین ورامین  22  30
6  کاله مازندران  22  32
7  خاتم اردکان  22  32
8  شهرداری تبریز  22  31
9  عمران ساری  21  26
10  پارسه تهران  22  30
11  شهرداری اراک  22  15
12  هاوش گنبد  22  11