والیبال

لیگ برتر والیبال

هفته نوزدهم

    1st 2nd 3rd 4th 5th  

سایپا

خاتم اردکان

 

         

10/29

15:00

متین ورامین

پیکان تهران

 

         

10/29

16:00

عمران ساری

هاوش گنبد

 

       

 

10/29

16:00

شهرداری تبریز

کاله مازندران

 

         

10/29

16:00

شهرداری اراک

شهرداری ارومیه

 

         

10/29

16:00

بانک سرمایه

پارسه تهران

 

         

10/29

17:00

جدول لیگ والیبال

 

  تیم بازی امتیاز
1  بانک سرمایه  18  44
2  پیکان تهران  18  43
3  شهرداری ارومیه  18  35
4  سایپا  17  28
5  پارسه تهران  18  28
6  شهرداری تبریز  18  26
7  کاله مازندران  18  25
8  عمران ساری  18  23
9  خاتم اردکان  18  22
10  متین ورامین  17  21
11  شهرداری اراک  18  15
12  هاوش گنبد  18  11