والیبال

لیگ برتر والیبال

هفته نوزدهم

    1st 2nd 3rd 4th 5th  

سایپا

خاتم اردکان

3

2

25

19

23

25

22

25

25

20

15

10

10/29

15:00

متین ورامین

پیکان تهران

1

3

25

22

22

25

19

25

18

25

 

10/29

16:00

عمران ساری

هاوش گنبد

3

1

25

21

25

13

16

25

25

21

 

10/29

16:00

شهرداری تبریز

کاله مازندران

3

1

25

18

25

23

24

26

25

23

 

10/29

16:00

شهرداری اراک

شهرداری ارومیه

0

3

21

25

19

25

22

25

   

10/29

16:00

بانک سرمایه

پارسه تهران

3

1

20

25

25

9

25

15

25

19

 

10/29

17:00

جدول لیگ والیبال

 

  تیم بازی امتیاز
1  بانک سرمایه  19  47
2  پیکان تهران  19  46
3  شهرداری ارومیه  19  38
4  سایپا  18  30
5  شهرداری تبریز  19  29
6  عمران ساری  19  26
7  پارسه تهران  19  28
8  کاله مازندران  19  25
9  خاتم اردکان  19  23
10  متین ورامین  18  21
11  شهرداری اراک  19  15
12  هاوش گنبد  19  11